O podjetju


V podjetju ENVITA pomagamo naročnikom pri reševanju raznovrstnih okoljskih izzivov (pripravi različne dokumentacije in pridobivanju soglasij ter dovoljenj, razvoju okolju prijaznih izdelkov in tehnoloških postopkov) z rešitvami, ki so enostavne, učinkovite ter omogočajo konkurenčne prednosti in zniževanje stroškov. Naša dejavnost obsega:

 • izdelavo poročil o vplivih na okolje, okoljskih poročil in drugih študij ter strokovnih mnenj s področja varstva okolja za gospodarske družbe, državne institucije in lokalne skupnosti,
 • sodelovanje pri izvedbi mednarodnih projektov s področja okoljskih tehnologij in kemijske varnosti,
 • razvoj in izdelavo malih (hišnih) bioloških čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.
Okoljske vsebine so temelj našega delovanja, kar se odraža tudi v imenu podjetja. ENVITA, d. o. o., je že uveljavljeno podjetje, ki od leta 1995 deluje na področju varovanja okolja. Naše poslanstvo je:
 • biti ponudnik in strateški razvojni partner proizvajalnim podjetjem pri razvoju rešitev na področju varstva okolja in s tem prispevati k njihovi večji uspešnosti,
 • znanstveno in strokovno povezovati znanja iz ekologije in varovanja okolja
 • z razvojem in uvajanjem originalnih, praktičnih in trajnostnih rešitev prispevati k manjšemu obremenjevanju okolja in njegovi ohranitvi našim zanamcem.
Naše prednosti in razlogi za sodelovanje z nami so:
 • majhno in fleksibilno podjetje,
 • partnerstvo z naročnikom,
 • interdisciplinarna raziskovalna skupina,
 • 15-letne izkušnje,
 • partnersko sodelovanje z raziskovalnimi centri in univerzami doma in v tujini z namenom zagotavljanja celovitih interdisciplinarnih rešitev.
Veselimo se sodelovanja in vas vabimo, da se pridružite pozitivnim izkušnjam naših številnih naročnikov.


Zaposlitev raziskovalca delno financira Evropska Unija