Osebna izkaznicaNaziv podjetja: Envita, storitve in svetovanje, d.o.o.
Sedež: Tržaška 132, SI-1000, Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 422 81 07
Telefaks: 01 422 81 06
E-pošta: info@envita.siMatična številka: 5908370
Davčna številka: SI 21444897
Poslovni račun: 02010-0015855004 pri NLB d.d.
Sodišče vpisa: Okrožno sodišče v Ljubljani
Številka vložka: 1/26779/00
Osnovni kapital: 22.951,00 €