Ljudjedr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. stroj.
gasper.gantar@envita.si
tel: + 386 1 422 81 09 faks: + 386 1 422 81 06

Po končanem dodiplomskem študiju se je leta 1995 zaposlil kot raziskovalec na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Do leta 1998 je zaključil magistrski študij in postal asistent za področje obdelovalne tehnike. Leta 2004 je uspešno zagovarjal doktorat na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Leta 2006 je pridobil naziv docent za področje obdelovalne tehnike. Istega leta se je zaposlil kot direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS. V tem času je bil vodja raziskovalne skupine in nosilec številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov (EUREKA, CORNET, MNT-ERA, Grundtvig, finančni koordinator v 6.OP, exploitation manager v 7.OP itd.) s področja razvoja novih proizvodov in proizvodnega inženirstva ter avtor ali soavtor številnih prispevkov v domačih in tujih revijah ter strokovnih konferencah (prek 100 objav, od tega 13 izvirnih znanstvenih člankov). Leta 2010 se je kot vodja okoljskih projektov zaposlil v podjetju ENVITA, d. o. o. Istočasno opravlja v pogodbenem delovnem razmerju naloge v. d. dekana na Visoki gospodarski šoli Celje, prav tako pa je ostal aktiven v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije – TECOS kot svetovalec direktorja. Področja njegovega dela so: izdelovalni postopki, CAD, CAE, orodjarstvo, ekologija, mikropreoblikovanje, obvladovanje stroškov itd. V profesionalni karieri se je ves čas intenzivno dodatno izobraževal doma in v tujini (Madžarska, Danska, Japonska, Nemčija, Švedska) na področju proizvodnega inženirstva in poslovnih ved ter za svoje delo prejel številna priznanja (Prestižno japonsko JSTP štipendijo, TRIMO raziskovalno nagrado za doktorsko disertacijo).
dr. Anton Gantar, univ. dipl. inž. kem. teh.
envita@siol.net
tel: + 386 1 422 81 05 faks: + 386 1 422 81 06

Po diplomi na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani se je leta 1972 zaposlil v Industriji usnja Vrhnika, kjer je do leta 1997 opravljal različna dela na področju usnjarskega razvoja in varstva okolja. Med drugim je bil tudi vodja raziskovalne enote in pomočnik glavnega direktorja za raziskave in razvoj. Ob delu je opravil magistrski in doktorski študij ter se v letu 1989 deloma vključil v pedagoški proces na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na področju polimerne in usnjarske predelovalne tehnologije. V tem času je bil nosilec več raziskovalnih projektov s področja usnjarske tehnologije in ekologije ter avtor številnih prispevkov v domačih in tujih revijah ter strokovnih konferencah. V letu 1995 je bil soustanovitelj podjetja Envita, v katerem se je leta 1997 tudi zaposlil. Njegova nadaljnja dejavnost je potekala na področju okoljskega svetovanja, izdelave različnih študij in dokumentov za potrebe gospodarskih družb, državnih institucij in lokalnih skupnosti. Med drugim je sodeloval pri dveh projektih EUREKA ter deloval kot svetovalec za čistejše tehnologije pri UNIDO. Svojo pedagoško dejavnost nadaljuje na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju.
dr. Marjan Gantar, univ. dipl. inž. stroj.
marjan.gantar@envita.si
tel: + 386 1 422 81 07 faks: + 386 1 422 81 06

Rojen leta 1951. Po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani se je leta 1975 zaposlil v podjetju Turboinštitut v Ljubljani, kjer je bil dvajset let vodja oddelka za črpalke. Leta 1981 je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani z nalogo »Vpliv geometrije centrifugalne črpalke na hidravlične veličine pri različnih pogojih obratovanja« pridobil naslov magister znanosti, leta 2002 pa je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Tokovne razmere v stranskih prostorih rotorjev pri hidravličnih turbostrojih in njihov vpliv na aksialne obremenitve«. Leta 2003 se je zaposlil v podjetju Envita v Ljubljani. Je solastnik podjetja in odgovoren za program Hidravlični turbinski stroji. Njegovo delo je povezano s hidravličnim razvojem, oblikovanjem mehanske konstrukcije in preizkušanjem črpalk, hidrodinamičnih pretvornikov vrtilnega momenta in hidrodinamičnih sklopk. V preteklih letih je sodeloval pri usposabljanju uporabnikov črpalk v termoenergetiki in jedrskih elektrarnah doma in po svetu. Objavil je več člankov v mednarodno recenziranih revijah, s svojimi prispevki pa je aktivno sodeloval na znanstvenih konferencah s področja črpalk v Angliji (British Pump Manufacturer Association), Nemčiji (Pumpentagung), Sloveniji (Conference on Hydraulic Machinery) in ZDA (ASME).
dr. Tine Gantar, univ. dipl. inž. stroj.
tine.gantar@envita.si
tel: + 386 1 422 81 08

Rojen leta 1977. Kot Zoisov štipendist diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani leta 2002. S študijem je takoj nadaljeval tudi na podiplomskem nivoju. Leta 2004 se je zaposlil v ljubljanskem podjetju Envita in pridobil status mladega raziskovalca iz gospodarstva. Njegovo delo v podjetju je usmerjeno predvsem na področje hidrodinamičnih pretvornikov vrtilnega momenta, nekonvencionalnih oblik turbinskih črpalk in rotordinamske analize turbinskih strojev. Odgovoren je tudi za načrtovanje in izvedbo meritev na modelih strojih. V zadnjih letih je objavil več člankov v mednarodnih recenziranih revijah, leta 2008 pa je na ljubljanski Fakulteti za strojništvo uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Energijske karakteristike radialnih turbinskih strojev z nekonvencionalno smerjo pretoka«.
Miha Gantar, univ. dipl. inž. grad.
miha.gantar@envita.si
tel: + 386 4 510 62 93

Rojen leta 1980. Po opravljenih treh letnikih študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je za obdobje dveh let pridobil štipendijo sklada »dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar« za nadaljevanje študija na Tehniški univerzi München. Tam je izpopolnil aktivno znanje nemškega in španskega jezika ter leta 2005 na Tehniški univerzi München tudi diplomiral. Istega leta se je zaposlil v podjetju Envita, kjer se ukvarja s hidravličnim razvojem, rekonstrukcijo in optimiranjem različnih tipov eno- in večstopenjskih turbinskih črpalk. Njegovo delo je povezano tudi z načrtovanjem in rekonstrukcijo črpališč z namenom zmanjšanja porabe energije.