Objave


1)
ANŽUR, Irena, GANTAR, Anton. Workshop on pollution abatement and waste management in the tanning industry for countries of the Danube river basin, Ljubljana, 13-16 June 1995, Final report. Ljubljana: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 1995. 5 zv.

2)
KLEMENC, Barbka, GANTAR, Anton. Odour control in leather production. J. Soc. Leather Technol. Chem., 1996, vol. 80, no. 5, str. 11-14.

3)
KUZMAN, Karl, GANTAR, Gašper. Environmentally friendly lubricants in deep drawing of steel sheet metal, ICEM-97 : InternationalWorkshop on EnvironmentalConsciousManufacturing, s'Hertogenbosch, TheNetherlands, September 29 - October 1, 1997.

4)
ROŠ, Milenko, GANTAR, Anton. Possibilities of reduction of recipient loading of tannery wastewater in Slovenia. Water sci. technol., 1998, vol. 37, no. 8, str. 145-152.

5)
GANTAR, Gašper, KUZMAN, Karl. The use of environmentally friendly lubricants and forming without lubrication in deep-drawing of steel sheet metal, IDDRG WorkingGroupsMeeting, Brussels, Belgium, June 15-16, 1998. Proceedings. Liege: CRM, 1998.

6)
ŠTUPAR, Janez, VRTOVEC, Matjaž, KOCIJANČIČ, Andreja, GANTAR, Anton. Chromium status of tannery workers in relation to metabolic disorders. J. appl. toxicol., 1999, letn. 19, str. 437-446.

7)
GANTAR, Anton, LIPOVŠEK, Franc, KOSELJ, Viktor. Tehnična pojasnila k postopkom predelave in odstranjevanja odpadkov: prilogi 4 in 5 Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98), (Ravnanje z odpadki, 2). Ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 2001. 80 str. ISBN 961-6324-07-1.

8)
GANTAR, Gašper. Environmentally friendly lubrication in sheet metal forming, 3rd International Conference on Industrial Tools ICIT 2001, Rogaška Slatina, Celje, Slovenia, April 22-26, 2001.

9)
GANTAR, Gašper, KUZMAN, Karl, TISZA, Miklos. Environmentally friendly lubrication in sheet metal forming, IDDRG WorkingGroupMeetings in Finland 2001 : Espoo - Otaniemi (Helsinki), June 11-13, 2001.

10)
GANTAR, Gašper, ŠEHIĆ, Emil, KUZMAN, Karl. Reduction of the environmental burden caused by household appliances, 8th ICTP 2005, InternationalConference on TechnologyofPlasticity, Verona, October 9-13th 2005.

11)
GANTAR, Anton. European business awards for the environment : a recognizable communication tool for public relations. V: 1st Bledcom Environmental Conference. Environmental citizenship through communication : trends, challenges and solutions : conference brochure. Ljubljana: Pristop, 2007, f. 22.

12)
HANČIČ, Aleš, KOSEL, Franc, CAMPOS, A. R., CUNHA, A.M., GANTAR, Gašper. Analitični model določevanja mehanskih lastnosti biopolimernih kompozitov - mikromehanski postopek = A model for predicting the mechanical properties of wood-plasticcomposites - a micro-mechanicalapproach. Stroj. vestn., 2007, letn. 53.

13)
HANČIČ, Aleš, KUZMAN, Karl, KOSEL, Franc, GLOJEK, Andrej, CUNHA, A.M., GANTAR, Gašper. Mechanical and processing characterisation of effective behaviour of wood-plastic composites by analytical and numerical simulation. Mater. sci. forum, 2008, letn. 575/578, str. 959-971.

14)
GANTAR, Anton. V Sloveniji zaostajamo pri recikliranju snovi iz komunalnih odpadkov, Odpadki v Sloveniji, Fit media, Celje, 2010.