Storitve


V podjetju ENVITA pomagamo naročnikom pri reševanju raznovrstnih okoljskih izzivov z rešitvami, ki so enostavne, učinkovite ter omogočajo konkurenčne prednosti in zniževanje stroškov:

  • izdelava okoljskih poročil za vse vrste prostorskih aktov,
  • izdelava poročil o vplivih na okolje za vse vrste posegov,
  • izdelava strokovnih ocen vplivov na okolje,
  • izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki,
  • izdelava načrtov zbiranja in/ali ravnanja z odpadki ter pripirava dokumentacije za vpis v evidenco zbiralcev, predelovalcev ali odstranjevalcev odpadkov,
  • priprava vlog za okoljevarstvena soglasja in dovoljenja,
  • prijava in izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov s področja varstva okolja,
  • analiza življenjskega cikla (LCA), analiza stroškov življenjskega cikla (LCCA) in načrtovanje izboljšav na podlagi rezultatov,
  • razvoj in izdelava malih (hišnih) bioloških čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.