O podjetjuDobrodošli na spletnih straneh podjetja Envita

V podjetju Envita se ukvarjamo s projektiranjem hidravličnih strojev in sistemov. Naši naročniki so renomirani evropski proizvajalci turbinskih črpalk in hidrodinamičnih pretvornikov vrtilnega momenta, za katere razvijamo, posodabljamo in optimiramo hidravlične oblike, jim svetujemo ter rešujemo obratovalne probleme.

Naši inženirji imajo bogate izkušnje s hidravličnim razvojem:

  • črpalk za transport vode, namakanje in izsuševanje,
  • hladilnih in napajalnih črpalk v termoenergetskih objektih,
  • črpalk za procesno industrijo,
  • ladijskih črpalk,
  • črpalk v sistemih razsoljevanja morske vode,
  • cirkulacijskih črpalk v ogrevalnih sistemih
  • hidrodinamičnih pretvornikov vrtilnega momenta,
  • hidrodinamičnih sklopk,...

Ukvarjamo se tudi z optimizacijo hidravličnih sistemov z namenom zmanjšanja porabe energije v črpališčih in razvojem nekonvencionalnih turbinskih strojev za nove aplikacije. Poleg raziskovalno-razvojnih in svetovalnih storitev imamo možnost preizkušanja modelnih turbinskih strojev na lastnem preizkuševališču. Izvajamo tudi rotordinamske analize rotacijskih strojev.

Sodelujemo tudi z drugimi sorodnimi raziskovalnimi institucijami in raziskovalnimi skupinami Univerze v Ljubljani.